Van computers leer je niet beter schrijven

Van computers leer je niet beter schrijven.

Of wel?

 

 

Uit een onderzoek van de OECD (de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) blijkt dat computergebruik op school schoolprestaties niet verbetert.

 

Een paar conclusies uit dit rapport waarover de BBC op 15 september 2015 publiceerde:

 

  • Veel computergebruik leidt tot een achteruitgang in leerprestaties;
  • Landen die hoge scores halen op internationale onderwijsvergelijkingstests zoals Pisa maken weinig gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de klas.

 

‘The impact on student performance is mixed at best’, volgens Andreas Schleicher van de OECD.

 

BBC-journalist  Sean Coughlan schreef een artikel over dit onderzoek. Daarin staat onder meer: ‘Singapore, with only a moderate use of technology in school, is top for digital skills.’

Maar hoe komt dat?

 

In het artikel staan feiten op een rij. Aantallen computers per leerling per land. Aantal minuten computergebruik en internetgebruik per leerling per land. De uitgaven aan moderne technologie. Effect van computergebruik op sociaal-economische verschillen.

 

Wat er niet staat, is hoe het komt.

 

Weet ik wel hoe het komt? Nee. Sorry. Of, nou. Ehm. Een beetje. Ik weet tegen welke problemen je aanloopt als je met computerprogramma’s de schrijfvaardigheid wilt vergroten.

5 verklaringen waarom computers de schrijfvaardigheid niet helpen

 

Verklaring 1

Wij hebben een aantal methodes onderzocht die op dit moment gebruikt worden in Nederland en die zeggen de schrijfvaardigheid te vergroten. Op één na leggen ze de focus op convergente taken, zoals de lijdende vorm in een tekst herkennen. Er is er geen één die studenten het verband bijbrengt tussen divergente taken, zoals ‘schrijf een beginzin die een vraag oproept bij de lezer’ en de kwaliteit van teksten.

 

Met andere woorden: het is oude wijn in nieuwe zakken. Nee. Erger. Oude wijn is soms echt goed (als je de geschiedenis erop naslaat zijn er al bij de Grieken en Romeinen in de Klassieke Oudheid interessante didactische methoden te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de progymnasmata).

 

Verklaring 2

Wetenschappelijk onderzoek naar schrijfvaardigheid is weerbarstig. Maar één conclusie lijkt wel gerechtvaardigd: schrijven leren is mensenwerk. Wetenschappelijk zijn 6 dingen aangetoond.

 

  • Strategie-instructie
  • Feedback (als er ook direct iets mee wordt gedaan)
  • Tekststructuur-instructie
  • Peer interactie
  • Revisie
  • Heel veel werkt, een beetje, maar bij iedereen werkt het, een beetje, anders

 

Aan dit rijtje van Huub van den Bergh van de Universiteit Utrecht vallen twee dingen op. Ten eerste dat bij 3 van de 6 dingen die wetenschappelijk aantoonbaar de schrijfvaardigheid vergroten er sprake is van op zijn minst menselijk contact. Ten tweede valt het laatste punt op. Heel veel werkt, maar het werkt bij iedereen eigenlijk anders. Er is niet één mal die je op iedereen kan leggen. Schrijfvaardigheid verbeteren is mensenwerk.

 

Verklaring 3

Wil je het effect van computergebruik beoordelen? Dan moet je verstand hebben van didactiek, van vakinhoud en van computers. Wie heeft dat alle drie?

 

Verklaring 4

Sommige computerprogramma’s leunen zwaar op grammatica en spelling. En dat is nu een van de weinige dingen die wetenschappelijk aangetoond zelfs een licht nadelig effect hebben op de kwaliteit van teksten van studenten.

 

Verklaring 5

Als een school iets aangeboden krijgt met computers dan lijkt dat al snel modern en nieuw. Als een schoolbestuur of vakgroep moet beslissen of ze gebruikmaken van een methode, dan werkt het als een pre als er ook iets met computers bij is. Als er iets met computers gedaan wordt, is daarom de kans dat de inhoud wat meer rammelt, groter. De aanschafdrempel is lager.

Ik ben voor computers

Computers. Ik ben voor. Blended learning. Ik ben voor. Kijk naar een opname van een webinar dat ik onlangs gaf over de werking van je brein en schrijfvaardigheid: Breinschrijven

 

Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat mensen schrijven leren, mensenwerk is. Daarom train ik teams docenten Nederlands (volgende week de TU Eindhoven), schrijftrainers en schrijvers die hun vakbekwaamheid overbrengen (donderdag bij de Schrijfcarrousel-workshop in Soest). En dan maak ik af en toe een app, zoals de Schrijfcarrousel-app.

 

 

Ik ben Freerk Teunissen. Ik geef lezingen, workshops en trainingen via mijn bedrijf School voor Schrijftraining, ik ben oprichter van trainersassociatie NICJ, lid van de beroepsvereniging van trainers NVO2 en ambassadeur van Operation Education.

 

logo's van de School voor Schrijftraining NICJ Operation Education en de NVO2

 

 

 

Boek nu een workshop

Bel 035-7370236, mail info@schoolvoorschrijftraining.nl of stel je vraag via het vragenformulier.