Slimme studenten

Ongemotiveerde studenten, ken je ze? En vooral hoe krijg je ze in beweging?

 

door: Freerk Teunissen 5 februari 2013

 

Een docent vertelde me dat hij het vertrouwen in studenten was kwijtgeraakt. De druppel voor hem was toen hij studenten had gevraagd om elkaars werk van feedback te voorzien. Een van de studenten had geantwoord: 'Waarom doet u het zelf niet?'

 

Ik vroeg door en hij vertelde dat hij de studenten een tekst had laten schrijven. Toen die teksten af waren had hij ze gevraagd om elkaar feedback te geven. Dat wilden ze niet.

 

Ik begrijp die studenten wel. Studenten hebben veiligheid nodig. Je gaat ook niet aan iemand bij je in de straat vragen om bij iemand anders in de straat zijn huis binnen te gaan om te vertellen wat er lelijk is aan de inrichting van diens woonkamer. Dat doe je niet.

 

Samen met de docent en zijn collega’s formuleerden we een alternatief. Een concrete en uitvoerbare werkvormenreeks. Ik zal je nu die reeks geven. In dit geval een reeks voor het schrijven van sollicitatiebrieven. Een werkvormenreeks die studenten veiligheid biedt en zorgt voor effect.

 

 


 

Sollicitatiebrieven

 

Voorbereiding

  • Regelen dat er een personeelsfunctionaris komt die brieven wil beoordelen
  • Flapover
  • Alle studenten hebben een vacaturetekst gelezen en vervolgens een sollicitatiebrief geschreven
  • Van de brieven van de studenten zijn minimaal 4 kopieën

 

Stap 1

Verdeel de studenten in tweetallen

 

Stap 2

Geef elk tweetal 4 of meer sollicitatiebrieven van medestudenten en geef ze de opdracht om uit die brieven in elk geval één kwaliteit te halen. Het gaat om een concrete kwaliteit die je ook na kunt doen.

 

Stap 3

Vraag alle tweetallen de kwaliteit die ze gevonden hebben te presenteren. Schrijf de kwaliteiten in steekwoorden op flapover en noteer de naam van de briefschrijver van de brief waar de kwaliteit uit komt, achter het steekwoord op flapover.

 

Stap 4

Breng een volgorde aan. Zet met de studenten samen de kwaliteiten in volgorde van belangrijkheid. Bovenaan staat de kwaliteit die volgens de studenten de kans op een succesvolle sollicitatie het meest vergroot.

 

Stap 5

Geef de studenten in tweetallen de opdracht om in elk geval één van de genoemde kwaliteiten (bij stap 3) te kiezen en toe te passen op hun eigen brief.

 

Stap 6

Nodig een personeelsfunctionaris uit – iemand die als onderdeel van zijn werk regelmatig sollicitatiebrieven leest. Vraag de personeelsfunctionaris te benoemen welke brief hij bovenop de stapel zou leggen. Welke brief of brieven springen er wat hem betreft uit? Vraag de personeelsfunctionaris om een lijstje te maken met punten die hij belangrijk vindt bij sollicitatiebrieven en vraag hem om voorbeelden bij die punten uit de brieven van de studenten te halen.

 

Stap 7

Vergelijk het lijstje van kwaliteiten dat de studenten gemaakt hebben met het lijstje punten van de personeelsfunctionaris.

 

Stap 8

Vraag de studenten – als de personeelsfunctionaris weg is – wat zij het belangrijkste en meest waardevolle inzicht vinden.

 


 

 

Voor sommige docenten is het verhelderend om te horen wat deze werkvormenreeks te maken heeft met gamification, met Appreciative Inquiry, met vergroten van de foutentolerantie en met verminderen van het risico op sociaal gezichtsverlies. Het zijn een paar begrippen die een verklaring bieden voor de grote motivatie van studenten om bij te dragen aan een dergelijke reeks.

 

Als jij er ook meer over wilt weten, als je geïnspireerd wilt raken, kom dan naar de training Appreciative Inquiry en schrijftraining. De volgende is op 14 maart 2013. Als je je voor 7 februari 2013 opgeeft, krijg je 20% korting.