Schrijf je slim

Waarom zou je schrijven? 

 

Studente Suzanne van Burg onderzocht die vraag en kwam tot een duidelijke conclusie. Creatief schrijven helpt op veel fronten. Het vergroot de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, de leesvaardigheid, de denkvaardigheid en het vermogen om te discussiëren.

Opzet 

Van Burg voerde een literatuuronderzoek uit naar de effecten van creatief schrijven. In haar studie vergeleek Van Burg 11 onderzoeken (waarvan 10 uit het Engelse taalgebied) die voldeden aan drie criteria, namelijk:

  • het moest gaan om redelijk recent onderzoek (na 1990);
  • er moest sprake zijn van een wetenschappelijk experiment;
  • de experimentele groep moest zijn vergeleken met een controlegroep.

De onderzoeken gingen onder meer over creatief schrijven in de bètawetenschappen en bij het vak literatuur. Ze beschrijven zogeheten schrijvend leren-interventies, waarbij leerlingen een creatieve schrijfopdracht kregen om lesstof te verwerken.

 

Conclusies

Van Burgs bevindingen zijn:

  • Creatief schrijven heeft effect op het denken, het leren, het leren denken, het lezen, het discussiëren, het waarderen, het schrijven en de prestaties van leerlingen.
  • Door schrijvendleren-opdrachten gaan leerlingen hun eigen denk- en leerproces anders bekijken, waardoor ze meer kunnen leren en kritischer kunnen denken.
  • Het leesproces van leerlingen verandert door schijvendleren-opdrachten. Dit leidt bijvoorbeeld tot actievere deelname aan discussies.

 

Bron

Suzanne van Burg, Schrijf je slim. Onderzoeksinventarisatie: Effecten van Creatief Schrijven in het onderwijs (Kunstfactor/Hogeschool Utrecht, 2010)