Recente projecten

Studenten motiveren? Nog beter schrijftraining geven? Benut dan de kwaliteiten van studenten en van deelnemers aan training. Hierna staan een aantal voorbeelden.

 

NHL - programmaontwikkelinglogo NHL hogeschool

De docenten Taalbeheersing van NHL Hogeschool wilden in twee dagen hun lesprogramma compleet vernieuwen. Ze wilden activerende werkvormen en met hun lesopzet studenten motiveren. 

Maaike de Vries: 'De tweedaagse training gaf ons een nieuwe blik op schrijfdidactiek: dit sluit precies aan bij wat wij willen.'

 

NHL Hogeschool deelnemers juli 2014

FD - supervisiefinancieele dagblad

De journalisten van Het Financieele Dagblad wilden beter schrijven. Tijdens intervisiebijeenkomsten brachten ze hun eigen kwaliteiten in kaart. Zo leerden ze van elkaar. Het resulteerde in een bundel met schrijftechnieken van FD-journalisten met bij (bijna) elke techniek een link naar een artikel waarin die techniek zichtbaar is. Een eindredacteur van het FD begeleidde de intervisiebijeenkomsten.  

Thieu Vaessen: ‘Freerk Teunissen heeft een grote bijdrage geleverd aan het succes van onze intervisiebijeenkomsten. Hij kwam met creatieve en praktische werkvormen en met concrete adviezen om het onderlinge overleg soepel te laten verlopen. We zien het resultaat: onze teksten zijn beter geworden.

 

LOPON2 - Studenten motiveren

Wat is LOPON2? Dat is de beroepsvereniging van leraren Nederlands op de pabo. Ze wilden tijdens hun zomerschool in augustus 2014 weten hoe je studenten motiveert bij schrijfvaardigheid. 

Rob van de Sande: 'Freerk Teunissen signaleert drie problemen in het schrijfonderwijs: We weten niet wat werkt in het schrijfonderwijs, schrijfonderwijs wordt gegeven door mensen die weinig of geen schrijfervaring hebben en studenten zijn ongemotiveerd. Freerk zet de wereld op zijn kop in zijn workshop. Hij verrast met zijn humoristische toelichting, prikkelende stellingen en originele opdrachten. Zijn Schrijfcarrousel (een set met inspirerende kaarten) blijkt een krachtig instrument bij het leren geven van feedback. Iedereen ging speels en creatief aan de slag. Het resultaat was een verzameling krachtige feedback. En ik heb gelachen!'

 

Schrijversvakschool Groningen - commentaar geven

De Schrijversvakschool werkt met een groep uiteenlopende docenten die gemeen hebben dat schrijven hun beroep is. Voor de docenten van Schrijversvakschool Groningen organiseerde ik een workshop over commentaar geven. Commentaar is soms bedoeld om een student verder te helpen en te ondersteunen, maar soms is het ook bedoeld om een oordeel te onderbouwen. Hoe combineer je die twee functies van commentaar?

Pauline Durlacher, directeur van Schrijversvakschool Groningen: 'Ik merk in de eindgesprekken met studenten dat de docenten duidelijker zijn.'

 

Schrijfcarrousel-workshop bij het Theresialyceum

Pathshala South Asian Media Institute - practical Journalism

In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, is een bijzondere fotoschool gevestigd. De school is in 1998 opgericht door Shahidul Alam, een fotograaf van wereldformaat wiens werk tentoongesteld is in musea als het Museum of Modern Art in New York, het Centre Georges Pompidou in Parijs, het Museum of Contemporary Arts in Teheran en het Tate Modern in Londen. In 2012 opende de fotoschool ook een media-instituut: Pathshala South Asian Media Institute. De directeur van dat media-instituut - Arnob Chakrabarty - vroeg me om docenten te trainen en onderwijsmodules te ontwikkelen. De onderwijsmodules sluiten aan bij mijn boek Wat is nieuws? dat gaat over retorica in de journalistiek. 

 

Freerk Teunissen op werkbezoek bij Independent TV

 

Arteveldehogeschool - Schrijfcarrousel-workshop

De Arteveldehogeschool in Gent leidt leraren op voor het beroepssecundair onderwijs. Voor de opleiders van deze leraren organiseerde de School voor Schrijftraining een Schrijfcarrousel-workshop. De Schrijfcarrousel is namelijk een vernieuwende methode om peer feedback te organiseren, deelnemers te motiveren en taalvaardigheid enorm te verbeteren. Inmiddels werken de docenten van de Arteveldehogeschool met de Schrijfcarrousel-methode.

 

De Haagse Hogeschool - Schrijfcarrousel-workshopSchool voor Schrijftraining en de Haagse Hogeschool

Het Taalexpertisecentrum van de Haagse Hogeschool ondersteunt de leraren Nederlands van de hogeschool en studenten. Voor de docenten organiseerde de School voor Schrijftraining een Schrijfcarrousel-workshop die er niet alleen voor zorgde dat de docenten direct met de methode aan de slag konden, maar die er ook voor zorgde dat de docenten excellente lesmethoden met elkaar deelden en die ervoor zorgde dat de docenten konden verklaren waarom de excellente lesmethoden zo excellent waren.Daardoor konden ze effectief kwaliteiten delen, meteen praktische lesmethoden uitwisselen en ze begonnen bij dat wat werkt: bij kwaliteit.

Willy Bervoets van De Haagse Hogeschool schreef: 'Zinvolle reflectie op eigen lespraktijk.'

 

 

 

Wil je ook een training of een workshop? Bel meteen 035-7370236 of stuur een e-mail naar info@schoolvoorschrijftraining.nl.