Breinleren

Herinner jij je deze nog, nog, nog, nog…?

 

Opdracht

Schrijf een brief

 

Hoe?

 Aan de hand van een voorbeeldbrief

 

Beoordeling

de docent checkt of je in de brief eerst de plaatsnaam noemt en daarna de datum (of: omgekeerd). Doe je het verkeerd? Je krijgt een punt aftrek.

 

Herkenbaar? Tenenkrommend? Natuurlijk. Maar de briefschrijver weet wel waar hij aan toe is.

 

Regels zijn regels, maar… de brief wordt er niet beter van. Sterker nog: de schrijfvaardigheid van de schrijver kan zelfs afnemen.

 

Waarom verslechteren schrijfprestaties bij repressieve beoordeling?

Samen met docent creatief schrijven Toine Kamphuis gaf ik er woensdagochtend 12 augustus 2015 een webinar over.

 

Ons brein werkt op wonderlijke wijze. Onderzoek leert ons meer over de wijze waarop wij leren. Ons brein verwerkt informatie beter als je meerdere hersengebieden tegelijkertijd inschakelt.

 

 

 verschrompeld brein homer simpson

 

 

Wat gaat er mis bij de briefopdracht?

De datum en plaatsnaam noteren is een convergente opdracht. De schrijver doet het goed of fout. Maar een brief schrijven is in essentie een divergente activiteit. De inhoud staat nooit vast.

 

Convergente taken beperken de functie van je brein en divergente taken zorgen voor kermis in je hoofd.

 

Drie keer raden wat beter is als je een brief schrijft… Convergent of divergent?

 

Het antwoord: een afgewogen combinatie van convergente én divergente taken. Die zag je niet aankomen, toch?

 

Of je nu een brief schrijft of een ingewikkeld probleem oplost. Bewuste creativiteit is het smeermiddel.

 

Heel interessant, maar wat kun jij ermee?

Woensdag 12 augustus 2015 om 10.00 uur verzorgde ik i.s.m. Toine Kamphuis (docent creatief schrijven) een webinar over breinleren.

 

Een opname van het webinar staat hieronder.

 

 

 

In dit webinar leer je meer over de werking van jouw brein en hoe je eenvoudig en doeltreffend creatieve technieken inzet.

 

Na het webinar weet je hoe jouw brein werkt. En je weet wat leren, creativiteit, schrijven, convergentie en divergentie met elkaar te maken hebben (en wat niet).

 

Wil je de dia's bekijken? Dat kan. Hier vind jij de dia's.

 

 

P.S. Voor jou is dit webinar gratis. Ik geef dit webinar omdat ik zo mijn bijdrage lever aan beter schrijfvaardigheidsonderwijs in Nederland. Ik vind namelijk dat schrijfvaardigheid beter kan en beter moet.